Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Jesteś tutaj > Strona główna > Zwroty

Zwroty


Zwroty towaru i odstąpienie od umowyZwrot zamówionego Towaru może nastąpić nie później niż 14 dni od dnia jego otrzymania przez Klienta,
bez podania przyczyn wraz ze złożeniem (wysłaniem do Sprzedawcy na adres jego siedziby)
 oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży (formularz zwrotu dostępny jest na
 stronie internetowej Sprzedawcy – na dole strony). Termin odstąpienia od umowy i zwrotu
towaru jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy.
 Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia pocztą przed jego upływem.
W powyższym przypadku koszty zwrotu towaru ponosi Klient. Do odstąpienia od umowy, o którym
mowa wyżej zastosowanie mają postanowienia . Konsument, który zawarł umowę na
odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie
 na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna:
art. 27 i n. ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o  prawach konsumenta Dz. U. 2014 poz. 821).
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient będący
konsumentem wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana
przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku umowy zobowiązującej do
 przeniesienia własności wielu Towarów, które dostarczane są osobno – od dnia, w którym Klient wszedł
 w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w której osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta
weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy. Aby, skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy,
Klient będący konsumentem zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o
odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą
lub pocztą elektroniczną). Klient będący konsumentem może również
 wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie
 drogą elektroniczną. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Sprzedawca prześle niezwłocznie
potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą
 elektroniczną lub w formie papierowej. Klient będący konsumentem może skorzystać z formularza
odstąpienia od umowy udostępnionego przez Sprzedawcę, o którym mowa w ust. 1,
jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu,
wystarczy by Klient będący konsumentem wysłała informację dotyczącą wykonania przysługującego
Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
    Skutki odstąpienia od Umowy: w przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi
będącym konsumentem wszystkie otrzymane od tego Klienta płatności, nie później niż w
terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał zwracany towar. Zwrotu płatności
 Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez danego
Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klienta ten wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie;
w powyższym przypadku Klient będący konsumentem nie ponosi żadnych opłat w zw. ze zwrotem.
 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania
Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego
odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
    Klient będący konsumentem, w razie odstąpienia od Umowy zobowiązany jest odesłać
 lub przekazać rzecz Sprzedawcy do jego siedziby, niezwłocznie, a w każdym razie nie później
niż 14 dni od dnia,w którym klient ten poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy.
Termin jest zachowany, jeżeli klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
    Klient będący konsumentem, w razie odstąpienia od Umowy, będzie zobowiązany ponieść
 bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.Powyższe nie ma zastosowania jeżeli sprzedawca uzgodnił odrębnie
 z Klientem, iż Towar zostanie odebrany przez Sprzedawcę na jego koszt.
     Warunkiem przyjęcia zwrotu przez Sprzedawcę  jest kompletność, brak uszkodzeń,
a także oryginalne opakowanie zwróconego towaru. Klient odpowiada za zmniejszenie
wartości wynikające z korzystania z niego w inny niż było to konieczne
do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
    W ciągu trzech dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu
od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar nie nosi śladów używania ,
nie był montowany , jest w stanie w jakim został wysłany ,zostanie wystawiona faktura korygująca.
 Oryginał i kopia faktury korygującej zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym lub e-mail.
Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej.

    Sprzedawca nie odbiera zwrotów wysyłanych za pobraniem.

Wszystkie płatności rozliczamy przelewem na konto
Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi,
Nie przyjmujemy żadnych przesyłek
odsyłanych do nas na nasz koszt.

 
Gdyby zdecydowali się Państwo na zwrot zakupionego towaru,
prosimy o kontakt telefoniczny na numer 503 169 880,
lub kontakt e-mail piterawo@stolmot.com - w tym miejscu otrzymają Państwo
wyczerpującą informacje na temat przeprowadzenia tej transakcji.


POBIERZ FORMULARZ ZWROTU TUTAJ.

  • Polecamy
  • Promocje
  • Nowości
  • Bestsellery